Tehnička logistika
Kratica: TEHLOGIS Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković
Izvođači: doc. dr. sc. Damir Budimir ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i definicija logistike. Podjela logistike. Pojam tehničke logistike. Elementi tehničke logistike. Logistika i pouzdanost. Pokazatelji pouzdanosti. Osnovne funkcije pouzdanosti. Efektivnost i spremnost. Matematička interpretacija. Održavanje tehničkih sustava. Definiranje osnovnih pojmova i koncepcija sustava održavanja. Integralno tehničko osiguranje. Elementi integralnog tehničkog osiguranja (nivoi, koncept, plan). Ekonomski i logistički čimbenici sustava održavanja. Operativni zahtjevi. Projektiranje integralnog tehničkog osiguranja. Opskrba kao element tehničkog osiguranja. Modeli održavanja. Simulacijske tehnike. Optimizacija sustava održavanja prema zadanim kriterijima. Ugrađivanje logističke potpore (pouzdanost, pogodnost održavanja, ...) u konstrukciji tehničkih sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E.: Autorizirana predavanja "Tehnička logistika", Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2016.
2. Nastavni materijali objavljeni na sustavu Merlin
Preporučena literatura:
3. Blanchard, B. S.: Logistic Engineering and Management, Prentice- Hall, New Jersey, 2004.
4. Čala, I.: Održavanje opreme, Inženjerski priručnik 4, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
5. Bazijanac, E.: Tehnička eksploatacija i održavanje zrakopova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
6. Patrick D. T. O Connor: Practical Reliability Engineering, John Wiley&Sons, Ltd, New York, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže