Upravljanje zalihama
Kratica: UPRAVZAL Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 20(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Šafran
Izvođači: doc. dr. sc. Diana Božić ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
prof. dr. sc. Mario Šafran ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi o upravljanju zalihama robe, politika skladištenja i zaliha robe, uloga i značenje robnih zaliha, klasifikacija zaliha robe, primjena A.B.C. metode u upravljanju zalihama robe - Management by exception. Utvrđivanje i praćenje normativa zaliha roba i ekonomičnih pojedinačnih nabavki, inventarizacija zalihe robe. Projektiranje sistema nabavljanja materijala. Određivanje maksimuma i minimuma robnih zaliha. Nabavna i distribucijska logistika kao dio transportne logistike upravljanja zalihama.
Razvrstavanje robe po raznim oblicima frekvencije proizvodne potrošnje, odnosno prodaje. Razvrstavanje robe na A B C skupine prema kriteriju uvjeta nabave, odnosno prodaje. Izračunavanje normativa minimalne zalihe robe. Utvrđivanje normativa optimalne zalihe robe. Utvrđivanje i izračunavanje vrijednosti zalihe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamanović, J.: Logistički i distribucijski sustavi, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split, Split, 1999.
2. Segetlija, Z.: Distribucija, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Osijek, Osijek, 2006.
Preporučena literatura:
3. Frazelle, E.H.: Inventory Strategy, Mc Graw Hill, USA, 2015.
4. Piasecki, D.J.: Inventory Management, OPS publishing, 2009.
5. Wild, T.: Best Practice in Inventory Management, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže