Eksploatacija i održavanje zrakoplova
Kratica: EKOODRZ Opterećenje: 30(P) + 13(A) + 2(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Pojam eksploatacije i održavanja zrakoplova. Osnovni međunarodni i nacionalni propisi koji prate eksploataciju i održavanje zrakoplova. Međunarodna i nacionalna regulatorna nadležna tijela. Zahtjevi za dobivanje svjedodžbe o sposobnosti zračnog prijevoznika. Razlika između komerijalnog i nekomercijalnog operatora zrakoplova. Zahtjevi za certificiranu organizaciju za održavanje zrakoplova. Zahtjevi za certificiranu organizaciju za vođenje kontinuirane plovidbenosti. Zahtjevi za organizacije za školovanje licenciranog zrakoplovnog osoblja: pilota, kontrolora zračnog prometa i tehničara i inženjera održavanja zrakoplova. Održavanje za vojne i civilne zrakoplove. Vrste održavanja. Program održavanja zrakoplova. Troškovi eksploatacije i održavanje zrakoplova Specifične tehnologije održavanja zrakoplova. Osnove pouzdanosti zrakoplova odnosno zrakoplovnih sustava i komponenti. Pogodnost za održavanje. Raspoloživost zrakoplova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E.: Tehnička eksploatacija i održavanje zrakoplova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
2. Enga, J.: Aircraft Inspection & Maintenance Records, Jeppensen & Co. GmbH, Germany, 2000.
Preporučena literatura:
3. O'Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering, John Wiley-Sons, Ltd, West Sussex, England, 2002.
4. Moubray, J: Reliability - centred Maintenance, Second edition, B-H, England, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže