Zrakoplovni pogonski sustavi I
Kratica: ZRAPOGSU Opterećenje: 30(P) + 13(A) + 2(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Vrste zrakoplovnih pogonskih sustava. Elisno-klipni pogonski sustav. Teorijske osnove klipnih motora. Osnovne podjele. Idealni i realni procesi. Bogatstvo smjese. Nenormalno izgaranje. Osnovne karakteristike avionskih benzina. Idealni i efektivni pokazatelji klipnog motora. Performanse zrakoplovnih klipnih motora. Karakteristični režimi rada prema JAR i FAR propisima. Konstrukcijski zahtjevi za zrakoplovni klipni motor, označavanje zrakoplovnih motora. Glavni dijelovi motora i sustavi. Sustav za napajanje gorivom. Ubrizgavanje goriva. Sustav za napajanje zrakom. Zaleđivanje rasplinjača. Sustav za prednabijanje zrakoplovnog klipnog motora. Sustav za paljenje. Sustav za podmazivanje. Sustav za hlađenje. Sustavi elise: elise s konstantnim geometrijskim korakom, elise s promjenljivim geometrijskim korakom. Uređaj za promjenu geometrijskog koraka elise. Sprječavanje zaleđivanja elise. Eksploatacija motora: tipični režimi rada, podešavanje snage i smjese. Operativna ograničenja.

Sadržaj vježbi: Studenti na vježbama rješavaju numeričke zadatke iz performansi klipnih motora uz korištenje priručnika (Operations Manual) za određeni tip motora. Na klipnim motorima i učilima (presjecima i maketama) upoznaju se s glavnim dijelovima i uređajima zrakoplovnih motora. Na simulatoru letenja studenti izvode osnovne postupke za eksploataciju motora u tipičnim režimima rada motora uz analizu izlaznih parametara motora.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E.: Zrakoplovni klipni motori, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2005.
2. Jeras, D.: Klipni motori - uređaji, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
3. Domitrović, A., Gerhardinger, D.: Nastavni materijali za auditorne i laboratorijske vježbe, 2018., dostupno na sustavu Merlin
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže