Eksploatacija i održavanje zrakoplova
Kratica: EKODRZR Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 2(L) + 3(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
izv. prof. dr. sc. Anita Domitrović
Izvođači: David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Seminar, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Uvjeti eksploatacije i održavanja zrakoplova i osnovna međunarodna i nacionalna regulativa. Pojam otkaza i osnove pouzdanosti. Prognoziranje pouzdanosti. Pouzdanost sklopova. Pouzdanost zrakoplovnih sustava. Programi pouzdanosti zrakoplova u eksploataciji. Pogodnost za održavanje. Vrste održavanja. Specifične tehnologije u održavanju zrakoplova. Parametri za ocjenu pogodnosti za održavanje. Troškovi eksploatacije i održavanje zrakoplova (ledeni brijeg troškova s aspekta operatora). Zahtijevane provjere na certificiranom zrakoplovu. Tipovi provjera. Standardi provjera i procedure. Zabilješke o održavanju. Planiranje održavanja - MPD. Program održavanja. Kontinuirano praćenje plovidbenosti zrakoplova. Organizacija za održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bazijanac, E.: Eksploatacija i održavanje zrakoplova, Teoretske osnove, e-udžbenik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
2. Domitrović, A.: Tehnička eksploatacija i održavanje zrakoplova, primijenjena teorija, autorizirana predavanja, Zagreb, 2016., dostupno na sustavu Merlin
Preporučena literatura:
3. O'Connor, P.D.T.: Practical Reliability Engineering, John Wiley-Sons, Ltd, West Sussex, England, 2002.
4. Blanchard, S.B.: Logistics Engineering and Management, Third edition, Prentice-Hall, Inc. New Jersey, USA, 1986.
5. Razumenić, S. Manić, A.: Održavanje vazduhoplova, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija, 2003.
6. Kinnison, A. H.: Aviation Maintenance Management, McGraw-Hill, USA, 2004.
7. Commission Regulation (EC) No 2042/2003, dostupno na https://easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-regulation-ec-no-20422003
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže