Dinamika i starenje zrakoplova
Kratica: DINSTZR Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 3(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Marušić
Izvođači: David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Mehanička opterećenja zrakoplovnih konstrukcija: statička, dinamička, kombinirana. Toplinska opterećenja. Utjecaj aerodinamičkih sila na opterećenje zrakoplovne konstrukcije. Osnove mehaničkih vibracija i mehanizam prijenosa kroz strukturu zrakoplova. Analitičko opisivanje slobodnih i prisilnih vibracija. Prigušenja vibracija. Analiza podrhtavanja i rezonancije kod prijevoznih sredstava. Dinamički faktor vibracija i fazni pomak. Vlastita frekvencija pojedinih sklopova konstrukcije zrakoplova. Nepovoljne pojave izazvane vibracijama: lepršanje, zujanje, divergencija. Dinamička opterećenja konstrukcije izazvana sustavima propulzije i stajnog trapa. Osnove mehanike loma: zamor materijala, visokocikličke pukotine. Utjecaj korozije i tribokemijskog trošenja na zamor i izdržljivost materijala zrakoplovnih konstrukcija. Optimiranje održavanja u svrhu povećanja dinamičke otpornosti i usporenja procesa dotrajavanja. Kontrola bez razaranja. Kriterij kritične greške. Određivanje graničnih vrijednosti opterećenja i utjecaj na zamor materijala. Postupci analize stanja i saniranja konstrukcije nakon preopterećenja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Marušić, Ž.: Aircraft Dynamics and Ageing, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
2. Bruce K. Donaldson: Introduction to Structural Dynamics, 2006.
Preporučena literatura:
3. Mars G. Fontana: Corrosion Engineering, Mc Graw - Hill, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže