Konstrukcije i sustavi zrakoplova II
Kratica: KOSUZRII Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 3(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Marušić
Izvođači: David Gerhardinger mag. ing. aeroing. ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Sustavi komandi leta. Autopilot. Statička / dinamička / aerodinamička kompenzacija komandnih površina. Sustav podvozja zrakoplova. Kabina zrakoplova. Instalacije za kisik. Oprema za spašavanje pilota. Gorivni sustav. Hidraulički sustav. Pneumatski sustav. Sustav za sprječavanje nastanka leda na zrakoplovu. Otklanjanje nastalog leda. Protupožarna instalacija. Oprema za spašavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Wilkinson, R.: Aircraft Structures & Systems, Addision Wesley Longman Limited, 1996.
2. KLM flight academy: Airframes & Systems, Aircraft General Knowledge, Nordian AS, 2010.
3. Jeppesen: Airframes and Systems; EASA ATPL Training, Jeppesen Sanderson Inc., 2016.
Preporučena literatura:
4. Daniel P. Raymer: Aircraft Design: A Conceptual Approach, American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc. Washington D.C., 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže