Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova
Kratica: TEHPROTZ Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Igor Štimac
Izvođači: dr. sc. Matija Bračić ( Predavanja )
Jelena Pivac mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Faze tehnologije prihvata i otpreme zrakoplova. Operativne faze prihvata i otpreme zrakoplova. Regulativa prihvata i otpreme zrakoplova. Dokumentacijska osnova prihvata i otpreme zrakoplova. Odgovornosti poslužitelja. Funkcije kontrolora zemaljskog opsluživanja zrakoplova. Aerodromska infrastruktura za prihvat i otpremu zrakoplova. Prometno tehnološke značajke opreme za prihvat i otpremu zrakoplova. Sigurnosne procedure pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Tipizacija zrakoplova. Pravila komunikacije pri zemaljskom opsluživanju zrakoplova. Opsluživanje prtljage, tereta, pošte i putnika na stajanci. Osnove balansiranje zrakoplova. Kontrola kretanja na stajanci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bračić, M.: Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017. (Skripta)
2. Štimac, I.: Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, autorizirana predavanja
3. Bračić, M.: Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, autorizirana predavanja
4. Pivac, J.: Tehnologija prihvata i otpreme zrakoplova, autorizirana predavanja
Preporučena literatura:
5. Ashford, N., Stanton, H. P. M., Moore, C. A., Coutu, P., Beasley, J.R.: Airport operations, Third edition, McGraw-Hill, 2013.
6. IATA Airport Handling Manual (AHM)
7. IATA Ground Operations Manual (GOM)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže