Aerodromske operacije
Kratica: AERODOP Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 0(L) + 5(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Igor Štimac
Izvođači: dr. sc. Matija Bračić ( Predavanja )
Jelena Pivac mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Aerodromske operacije. Organizacija. Propisi u vezi aerodromskih operacija i upravljanja. Odnosi sa subjektima u zračnom prometu. Zrakoplovne i nezrakoplovne djelatnosti. Promet i kapaciteti. Kašnjenja. Utjecaji na okoliš. Planiranje namjene zemljišta i kontrola. Zemaljski prihvat. Prihvat i otprema putnika i prtljage. Prihvat i otprema robe i pošte. Prihvat i otprema zrakoplova. Pristup aerodromu. Prognoze. Razvoj zračne luke i aerodromskih operacija. Financiranje kapitalnih investicija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavlin, S., Bračić, M.: Autorizirana predavanja (sustav Merlin), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2018.
2. Štimac, I.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Bračić, M: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
4. Pivac, J: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
Preporučena literatura:
5. Ashford, N., Stanton, H. P. M., Moore, C. A., Coutu, P., Beasley, J.R.: Airport operations, Third edition, McGraw-Hill, 2013.
6. IATA Airport Handling Manual (AHM)
7. IATA Ground Operations Manual (GOM)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže