Tehnologija cestovnog prometa
Kratica: TEHCESPR Opterećenje: 45(P) + 12(A) + 3(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Predavanja, Seminar )
Opis predmeta: Tehnologija cestovnog prometa kao sustav. Struktura tehnologije: predmet prijevoza (putnici, teret), prijevozna i manipulacijska sredstva, infrastrukturni elementi (prometnice, terminali, skladišta i garažno-servisni objekti). Analiza prijevoznih procesa. Kriterij kvalitete prijevoznih procesa. Struktura prijevoznih sredstava obzirom na eksploatacijske značajke. Metodologija praćenja rada prijevoznih sredstava: koeficijenti vremenske analize, koeficijenti i pokazatelji iskorištenja prijeđenog puta, koeficijenti iskorištenja nazivne nosivosti, brzine kretanja prijevoznih sredstava i prijevozni učinci.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rajsman, M.: Tehnologija cestovnog prometa, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:
2. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže