Tehnologija prijevoza putnika u cestovnom prometu
Kratica: TPPCESP Opterećenje: 30(P) + 12(A) + 3(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Laboratorijske vježbe, Seminar, Predavanja, Auditorne vježbe )
prof. dr. sc. Marijan Rajsman ( Seminar )
Opis predmeta: Definiranje tehnologije prijevoza putnka u cestovnom prometu. Izučavanje strukture i značajki putničke prijevozne potražnje. Izučavanje značajki infrastrukturnih elemenata sustava prijevoza putnika u cestovnom prometu. Izučavanje tehničko-eksploatacijskih značajki autobusa i postupak odabira prema namjeni odnosno vrsti putovanja. Informacijski sustav u prijevozu putnika u cestovnom prometu. Kriteriji vrednovanja procesa prijevoza putnika.
Izračunavanje potrebnog broja operativnih resursa pri zadovoljenju prijevoznih zahtjeva. Analiza eksploatacijskih veličina, vrijednosti pokazatelja i koeficijenata za vrednovanje efikasnosti i efektivnosti odvijanja transportnog procesa u ptuničkom prometu. Primjena odgovarajućih rješenje problema prijevoza putnika korištenjem pogodnih prijevoznih sredstava i određivanje optimalnog plana prijevoza. Skiciranje itinerara autobusa pri obavljanju prijevoza putnika. Analiza utjecaja eksploatacijskih značajki operativnih resursa tehnologije prijevoza putnika na parametre procesa (npr. utjecaj značajki opreme autobusa na zadovoljstvo korisnika prijevozne usluge i sl.).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Rajsman, M.: Tehnologija prijevoza putnika u cestovnom prometu, skripta, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2017.
2. Štefančić, G. et al.: Autobusni kolodvori u Hrvatskoj, Sveučilište u Zagrebu, Veleučilište Hrvatsko zagorje, Krapina, 2018.
Preporučena literatura:
3. Rajsman, M.: Tehnologija cestovnog prometa, priručnik, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2012.
4. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže