Sigurnost cestovnog i gradskog prometa I
Kratica: SIGCIGPI Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 10(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Rajko Horvat
Izvođači: prof. dr. sc. Grgo Luburić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Rajko Horvat ( Auditorne vježbe )
Karlo Babojelić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Prometna tehnika i problem sigurnosti prometa. Opasna mjesta na cestama. Incidentni čimbenici. Elementi modela cestovno prometne sigurnosti. Brojenje prometa. Sigurnost pri kretanju u zavoju. Intenzivno i slobodno kočenje. Sigurnosni putovi. Sigurnosni razmak između vozila u kretanju. Put reagiranja. Zaustavni put. Horizontalna i vertikalna preglednost. Reguliranje prometa svjetlosnom signalizacijom (AUP).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
2. Vodinelić, V., Bukljaš, Z. i dr.: Saobraćajna kriminalistika, Suvremena administracija, Zagreb, 1986.
3. Rotim, F.: Elementi sigurnosti cestovnog prometa, svezak I, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1989.
Preporučena literatura:
4. Aycock, E: Accident Recosntruction Fundamentals, A Guide to Understanding Vehicle Collisions, Atlanta Enginer Services, Georgia, USA, 2015.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže