Unutrašnji transport i skladištenje
Kratica: UNTRSKLA Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 20(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Rogić
Izvođači: doc. dr. sc. Ivona Bajor ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Vrste i podjela skladišta. Definicija i podjela skladišnih jedinica. Elementi planiranja skladišnog prostora. Tokovi roba u skladištima. Skladišne operacije: zaprimanje, pohrana, komisioniranje, otprema, Metode optimizacije iskorištenja skladišnog prostora. Upravljanje skladišnim operacijama. Pakiranje. Sustavi unutarnjeg prijevoza-podjela i opis. Oprema skladišta.
U okviru vježbi obraditi će se pojašnjenja i računski zadaci vezani uz nastavne jedinice, kao i praktični primjeri organizacije skladišta i unutarnjeg transporta u skladištima u svim granama prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Dundović, Č., Hess, S.: Unutarnji transport i skladištenje, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci, Rijeka, 2007.
Preporučena literatura:
2. Hompel, M., Schmidt, T.: Warehouse Management: Automation and Organisation of Warehouse and Order Picking Systems, Springer Verlagis, Germany, 2006.
3. Richards, G.: Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse, Kogan Page Limited, UK, 2011.
4. Thierry, C.; Thomas, A.; Bel, G.: Simulation for Supply Chain Management, ISTE Ltd. London, UK, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže