Matematika II
Kratica: MATEMII Opterećenje: 45(P) + 45(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Fratrović
v. pred. dr. sc. Marijana Greblički
Izvođači: pred. Radomir Lončarević ( Predavanja, Auditorne vježbe )
v. pred. dr. sc. Marijana Greblički ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Jelena Rupčić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Matrice. Algebarske operacije s matricama. Reducirani oblik matrice i Gauss-Jordanov algoritam. Inverzna matrica. Rješavanje sustava linearnih jednadžbi.
Redovi brojeva. Redovi funkcija. Taylorov i Fourierov red.
Funkcije više varijabli. Područje definicije i graf funkcije. Parcijalne derivacije. Teorem srednje vrijednosti. Tangencijalna ravnina. Taylorova formula. Lokalni ekstremi. Uvjetni ekstremi.
Dvostruki i trostruki integrali i primjene. Dvostruki integral u pravokutnim koordinatama i u polarnim koordinatama.
Diferencijalne jednadžbe. Diferencijalne jednadžbe prvog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe n-tog reda. Linearne diferencijalne jednadžbe n-tog reda s konstantnim koeficijentima.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Ivanković, B.; Fratrović, T.; Rupčić, D.; Rupčić J.: Matematika 2, odabrana poglavlja za primjenu u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2015.
Preporučena literatura:
2. Demidovič, B.P.: Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenama na tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.
3. Stewart, J.: Calculus Concepts and Contents, Brooks/Cole, 2001.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže