Mehanika I
Kratica: MEHANI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor
v. pred. mr. sc. Srećko Đuranović
Izvođači: dr. sc. Jasna Leder Horina ( Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Srećko Đuranović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi i aksiomi statike krutih tijela. Sila. Djelovanje sila na jednu točku. Djelovanje sila na kruto tijelo. Statički moment sile. Momentno pravilo. Spreg sila. Grafostatika. Uvjeti ravnoteže sila (grafički i analitički). Težište. Trenje (klizanja, kotrljanja i trenje užeta preko nepomičnog valjka). Nezakrivljeni nosači. Rešetkasti nosači. Statika čvrstih tijela. Analiza deformacija i naprezanja. Mohrova kružnica. Geometrijske značajke presjeka. Aksijalno opterećenje. Smicanje. Uvijanje. Savijanje. Izvijanje. Složeno opterećenje.Uvod u kinematiku i dinamiku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Jurum-Kipke, J.: Mehanika u prometnom inženjerstvu, FPZ, Zagreb, 2001. Muftić, O.: Mehanika I (Statika), Tehnička knjiga, Zagreb, 1983. Alfirević, I.: Nauka o Čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Byars, E. F.: Engineering Mechanics of Deformable Bodies, Harper & Row Publishers, New York, 1983. Jurum-Kipke, J., Wolf, H., Muftić, O.: Mehanika u prometu, Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
2. Muftić, O.: Mehanika I (Statika), Tehnička knjiga, Zagreb, 1983. Jecić, S.: Mehanika (Kinematika,Dinamika),Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Alfirević, I.: Nauka o Čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989. Byars, E. F.: Engineering Mechanics of Deformable
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže