Mehanika II
Kratica: MEHANII Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Marušić
v. pred. mr. sc. Branko Maković
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Branko Maković ( Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Srećko Đuranović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uvod u kinematiku. Kinematika čestice. Kinematika krutog tijela. Analiza mehanizama. Inercijske sile. D'Alambertov princip. Mehanički rad sile. Snaga. Opći zakoni gibanja čestice mase. Dinamika materijalnog sustava i krutog tijela. Količina gibanja materijalnog sustava. Kinetička energija materijalnog sustava. Dinamika translacije i rotacije krutog tijela. Kinetička energija krutog tijela. Elementarna teorija giroskopskih pojava. Temelji teorije udarnih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Jurum-Kipke, J., Wolf, H., Muftić, O.: Mehanika u prometu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilista u Zagrebu, Zagreb, 2009.;
Preporučena literatura:
2. Jecić, S.: Mehanika II. Tehnička knjiga Zegreb, Zagreb,, 1989. Nožica, M.: Mehanika I,II . Split, 1999. Rotim, F.:Elementi sigurnosti cestovnog prometa, Svezak 3 (Sudari vozila), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže