Informacije i komunikacije
Kratica: INFKOMU Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: dr. sc. Ivan Cvitić ( Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Siniša Husnjak ( Auditorne vježbe, Seminar )
Petra Zorić mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Izvori informacija i komunikacijski zahtjevi u prometnom sustavu. Teorija informacija. Kontinuirani i diskretni signali. Pohrana i zapis informacija. Podaci, govor i slika u prijenosu. Kvaliteta prijenosa i mediji. Konverzija govornog i videosignala. Višestruko iskorištavanje prijenosnih veza. Telekomunikacijski sustav i arhitektura komunikacijske mreže (terminalni uređaji, komutacija i prijenos). Usluge i podatkovni promet u TK mrežama. Segmentacija TK mreže. Sadržaj informacije, entropija, zalihost, distanca, bit parnosti i kodovi. Diskretizacija govornog signala, analiza i sinteza slike. Parametri komunikacijskog kanala,dinamika, odnos signal/šum i kapacitet kanala. Vremenski, frekvencijski i valni multipleks. Pulsno kodna modulacija. Sustavi identifikacijskih tehnologija i njihova primjena. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija u prometnom sustavu. Sigurnost i zaštita TK sustava.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M.: Autorizirana predavanja (objavljeno na sustavu Merlin)
2. Forenbacher, I., Cvitić, I., Husnjak, S.: Autorizirani materijali za auditorne vježbe i seminar (objavljeno na sustavu Merlin)
3. Jelušić, F.: Informacije i komunikacije, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
Preporučena literatura:
4. Borowik, B., Karpinskyy, M., Lahno, V., Petrov, O.: Theory of Digital Automata, Springer Netherlands, Nizozemska, 2013.
5. Aksoy, P., DeNardis, L.: Information Technology in Theory, Thomson Course Technology, USA, Boston, 2008.
6. Skočir, Z. i drugi: Telekomunikacije, tehnologija i tržište, Element, Zagreb, 2007.
7. Bažant, A. i drugi: Osnovne arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2003.
8. Jones, G. A., Jones, J. M.: Information and Coding Theory, Springer-Verlag London, UK, London, 2000.
9. Ružić, , F.: Informacijsko-komunikacijski sistemi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže