Stručna praksa
Kratica: SP Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 200(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Vlatka Stupalo
Izvođači: Karlo Babojelić mag. ing. traff. ( Seminar )
dr. sc. Matija Bračić ( Seminar )
dr. sc. Ivan Forenbacher ( Seminar )
dr. sc. Katarina Mostarac ( Seminar )
doc. Tomislav Rožić ( Seminar )
doc. dr. sc. Marko Slavulj ( Seminar )
Denis Šipuš mag. ing. traff. ( Seminar )
doc. dr. sc. Pero Škorput ( Seminar )
Opis predmeta: Cilj kolegija je stjecanje iskustva i uvid u djelatnosti pravnih osoba koje zapošljavaju sveučilišne prvostupnike inženjere prometa/aeronautike. Izbor pravne osobe za obavljanje stručne prakse student treba prethodno najaviti i usuglasiti s voditeljem stručne prakse za pojedini smjer na fakultetu. Stručna praksa studentu omogućuje povezivanje teorijskih znanja i praktičnih iskustva; razumijevanje i razvijanje poslovne odgovornosti (pažljivo i odgovorno obavljanje definiranih zadataka, disciplinirano, poslovno-odgovorno ponašanje), komunikacijskih vještina i timskog rada; prilagodbu radnom okruženju; iznalaženje/preciziranje teme za završni rad; orijentaciju ka budućem zaposlenju i stjecanje prvih preporuka koje mogu otvoriti put budućem zaposlenju. Student se tijekom prakse treba upoznati s organizacijom i funkcioniranjem pravne osobe u kojem se obavlja stručna praksu, sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica i konkretne organizacijske jedinice u kojoj će student obaviti najveći dio stručne prakse te raditi na konkretnim poslovima i zadacima pod nadzorom mjerodavne osobe (mentora) u pravnoj osobi. Konkretna organizacijska jedinica treba se baviti djelatnostima koje su sukladne znanjima što ih student stječe na svom smjeru studija ili imati dovoljno dodirnih točaka sa stručnim kolegijima što ih student sluša na svom smjeru studija. Izvanredni student, koji je u radnom odnosu, može se osloboditi obavljanja stručne prakse na temelju potvrde poslodavca o zaposlenju koju je obvezan dostaviti studentskoj službi kod reguliranja statusa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže