Osnove simulacija u prometu i logistici
Kratica: OSPLO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 30(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković
Izvođači: doc. dr. sc. Diana Božić ( Laboratorijske vježbe, Predavanja )
izv. prof. dr. sc. Ratko Stanković ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi simulacija. Modeli i simulacije, primjena simulacija u prometu za različite modove prometa.Slučajni brojevi: tablice slučajnih brojeva, generatori slučajnih brojeva, pseudoslučajni brojevi. Simulacijski jezici i simulacijski programi. Podvorbeni sustavi i teorija redova čekanja: povijesni pristup, sustav za posluživanje, teorijske podloge, teorijski proračun. Čekanje klijenata i disciplina posluživanja. Modeliranje prometne mreže. Priprema i prikupnjanje podataka za simulaciju. Određivanje funkcije distribucije podataka potrebnih za simulacije. Mikroskopske,makroskopske i megaskopske simulacije. Softverski paketi: CORSIM, HCS, Synchro, Sim Traffic, VISSIM/VISUM, TRANSYT. Primjeri i zadaci uz uporabu programskog paketa QSB plus i MatLAB: simulacije kapaciteta, prometnih tokova, simulacije i optimizacija svjetlosne signalizacije u prometu, komunikacijskih protokola, logističkih lanaca, simulacije i analiza prometnih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. Ortuzar, J.D., Willumsen, L.G.: Modelling transport, Wiley, New York, USA, 2011.
3. Begović, M.: Podvorbeni sustavi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Autorizirane prezentacije (objavljuju se putem sustava Merlin)
Preporučena literatura:
5. Lawrence, J. A., Pasternack, B. A.: Applied Management Science, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ 07030, 2002.
6. Altiok, T., Melamed, B.: Simulation Modeling and Analysis with Arena, Elsevier, Oxford, 2007.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže