Fizika
Kratica: FIZIKA Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Davor Sumpor
v. pred. mr. sc. Branko Maković
Izvođači: v. pred. mr. sc. Srećko Đuranović ( Auditorne vježbe, Predavanja )
v. pred. Izidor Alfirević ( Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Branko Maković ( Auditorne vježbe )
Sandro Tokić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Mjerne jedinice, Newtonovi aksiomi, pojam sile, pravocrtno gibanje konstantnom brzinom i konstantnom akceleracijom, D´Alembertov princip za pravocrtno gibanje, zakon količine gibanja, zakon očuvanja količine gibanja, rad, snaga, energija, zakon očuvanja mehaničke energije, gibanje po kružnici konstantnom brzinom, centrifugalna sila, opći zakon gravitacije, osnove relativističke mehanike, oscilatorna gibanja, harmonijsko titranje, valna jednadžba, širenje valova u sredstvima, zvučni valovi, Dopplerov efekt, ultrazvuk, stojni valovi, elektromagnetski valovi, svjetlost, geometrijska optika, ravno i sferna zrcala, jednadžba sfernog zrcala, kvantna teorija svjetlosti, fotoelektrični efekt, Bohrova teorija vodikovog atoma, atomska jezgra, nuklearne sile, radioaktivni raspad.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Henč-Bartolić, V., Kulišić, P. : Valovi i optika, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Preporučena literatura:
2. Cindro, N.: Fizika 1 i 2 , Školska knjiga, Zagreb, 1975.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže