Teorija leta II
Kratica: TEOLEII Opterećenje: 45(P) + 42(A) + 0(L) + 3(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Milan Vrdoljak
doc. dr. sc. Karolina Krajček Nikolić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Davor Franjković ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u kinematiku, kinematika čestice i krutog tijela; Inercijske sile, D'Alambertov princip; Rad, Snaga. Gibanje čestice, dinamika sustava i krutog tijela, količina gibanja materijalnog sustava. Kinetička energija, dinamika translacije i rotacije. Sile na zrakoplovu u letu. Uvjet ravnoteže u horizontalnom letu. Opća jednadžba gibanja. Potrebni i raspoloživi potisak (Penaud dijagrami). Jednakomjerno pravocrtno gibanje - dolet i istrajnost. Jednakomjerno pravocrtno penjanje. Jednakomjerno pravocrtno spuštanje i jedrenje. Jednakomjerni zaokret u vertikalnoj i horizontalnoj ravnini. Uzdužna stabilnost. Smjerna i poprečna stabilnost. Upravljivost i utjecaj pojedinih komandi. Polijetanje. Slijetanje. Asimetrični potisak i utjecaj komandi, mase i propelera. Operativna ograničenja i manevarska envelopa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Anderson, J.D., Jr.: Introduction to Flight, WCB/McGraw-Hill International Editions, 4th edition, 2000.
2. Franjković, D., Krajček Nikolić, K.: Zbirka riješenih zadataka iz Teorije leta II, FPZ, Zagreb, 2015.
3. JAR ATPL - Theoretical Knowledge Manual - Principles of Flight, Oxford Aviation Training and Jeppensen GmbH
4. Jurum-Kipke, J., Wolf, H., Muftić, O.: Mehanika u prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
Preporučena literatura:
5. Rendulić, Z.: Mehanika leta, Beograd, 1987.
6. Kalajžić, M.: Teorija leta zrakoplova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže