Osnove tehnologije prometa
Kratica: OSTEHPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 30(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
prof. dr. sc. Marijan Rajsman
prof. dr. sc. Natalija Kavran
Izvođači: doc. dr. sc. Tomislav Kljak ( Predavanja )
prof. dr. sc. Štefica Mrvelj ( Predavanja )
Maja Ozmec-Ban ( Seminar, Predavanja, Auditorne vježbe )
v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Ružica Škurla Babić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marko Matulin ( Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Katarina Mostarac ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe, Seminar )
doc. Tomislav Rožić ( Seminar, Auditorne vježbe )
Dino Šojat mag. ing. traff. ( Seminar, Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Danijela Barić ( Seminar )
Julijan Jurak mag. ing. traff. ( Seminar )
doc. dr. sc. Vlatka Stupalo ( Seminar )
Opis predmeta: Pojam i sadržaj tehnologije prometa po pojedinim prometnim granama. Tehnološki procesi i specifičnosti prijevoza i prijenosa roba, putnika i informacije. Prometni entiteti kao element prijevoznih procesa. Prijevozni zahtjevi u prijevozu putnika i tereta i prijenosni zahtjevi u prijenosu informacija. Osnovni infrastrukturni elementi u pojedinim prometnim granama. Faze u procesu prijevoza putnika i tereta i prijenosa informacija. Određivanje performansi prometnih sustava (popunjenost, iskorištenje, zahtijevani kapacitet ovisno o potražnji, propusnost, vrijeme obrta te pokazatelje kvalitete prijevozne/prijenosne usluge).
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Barić, D.: Osnove tehnologije cestovnog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
2. Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Osnove tehnologije zračnog prometa - autorizirana predavanja i prezentacije, 2020., (Merlin)
3. Ćosić, M.: Osnove tehnologije gradskog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
4. Jolić, N.: Osnove tehnologije vodnog prometa - autorizirana predavanja, 2018., (Merlin)
5. Kljak, T., Mostarac, K.: Osnove tehnologije poštanskog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
6. Matulin, M.: Osnove tehnologije informacijsko komunikacijskog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
7. Mlinarić, T. J.: Osnove tehnologije željezničkog prometa - autorizirana predavanja, 2020., (Merlin)
8. Mrvelj, Š.: Osnove tehnologije informacijsko komunikacijskog prometa - autorizirana predavanja, 2020., (Merlin)
9. Petrović, M.: Osnove tehnologije željezničkog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
10. Protega, V.: Osnove tehnologije cestovnog prometa - autorizirana predavanja, 2020., (Merlin)
11. Rajsman, M.: Osnove tehnologije gradskog prometa - autorizirana predavanja, 2020., (Merlin)
12. Rožić, T.: Osnove tehnologije vodnog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
13. Škurla Babić, R., Ozmec-Ban, M.: Osnove tehnologije zračnog prometa - vježbe, 2020., (Merlin)
14. Kljak, T.: Osnove tehnologije poštanskog prometa - autorizirana predavanja, 2020., (Merlin)
Preporučena literatura:
15. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
16. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
17. Bošnjak, I.: Tehnologija poštanskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1999.
18. Bošnjak, I.: Telekomunikacijski promet I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
19. Bošnjak, I.: Tehnologija telekomunikacijskog prometa II , Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
20. Mrvelj, Š., Bošnjak, I.: Primjeri i zadaci iz telekomunikacijskog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
21. Ivaković, Č., Božičević, D., Smoljić, Lj., Đaković, N.: Osnove vodnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1997.
22. Jolić, N.: Luke i ITS, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
24. Rogić, K.: Plovni sastavi i oprema brodova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
25. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
26. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
27. Tabak, P.: Poštanski promet 3, Željeznička tehnička škola, Zagreb, 2008.
28. Tabak, P.: Poštanski promet 4, Željeznička tehnička škola, Zagreb, 2008.
29. Županović, I.: Tehnologija cestovnog prijevoza, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2002.
30. Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže