Osnove prometnog inženjerstva
Kratica: OSPPINZ Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: dr. sc. Mario Ćosić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Pero Škorput ( Predavanja )
doc. dr. sc. Marko Šoštarić ( Predavanja )
Julijan Jurak mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Sustavsko definiranje i inženjersko opisivanje prometnog fenomena. Odnosi prometa, transporta i sustava aktivnosti. Temeljne jednadžbe prometa. Transportna potražnja i prometna matrica. Komplementarnost fizičke i virtualne mobilnosti. Temeljni prometni koncepti neovisni o grani prometa: protok entiteta, "headway", brzina prijevoza i prijenosa, prostorno-vremenski dijagram, kašnjenje, sigurnost i dr. Mjerenje prometa. Određivanje prometnog reprezentanta. Prometno opterećenje i razina usluge. Propusnost čvorišta, linkova i mreže. Interni promet na terminalima. Dinamički modeli izbora odredišta, moda, rute i vremena. Opći modeli upravljanja prometom. Reinženjering prometnog sustava primjenom ITS-a. Određivanje veličine potražnje i izbor moda prijevoza ili prijenosa. Objašnjenje i primjena opće prometne jednadžbe. Analiza glavnih prometnih veličina i rezolucijske razine na primjerima. Očekivane vrijednosti i varijacije prometa. Primjena modela racionalnog izbora moda prijevoza i prijenosa. Aplikacije višefaznog modela izbora odredišta, moda, rute i vremena.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I., Badanjak, D.: Osnove prometnog inženjerstva, Sveučilište u Zagrebu, 2005.
Preporučena literatura:
2. Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, Washington, D.C. 2010.
3. Myer, K. (Ed.): Hanboook of Transportation Engineering. McGraw-Hill, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže