Održavanje cestovnih vozila
Kratica: ODCESTVO Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
doc. dr. sc. Željko Šarić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Tomislav Kučinić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Željko Šarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Značaj, ciljevi i razvoj funkcije održavanja. Značajke kvalitete cestovnih vozila obzirom na održavanje i integralnu logističku potporu. Pojam efektivnosti. Vrste kvarova i njihove karakteristike. Pouzdanost i raspoloživost cestovnih vozila. Pogodnost održavanja. Promjena stanja cestovnih vozila tijekom eksploatacije. Uzroci promjene stanja. Trošenje. Klasifikacija oblika trošenja. Utjecaj eksploatacijskih uvjeta na vijek trajanja cestovnih vozila. Klasifikacija eksploatacijskih uvjeta. Karakteristični režimi rada motora. Putni i transportni uvjeti. Atmosfersko-klimatski uvjeti. Kultura uporabe. Utvrđivanje stanja cestovnih vozila - dijagnostika. Dijagnostika stanja motora SUI. Dijagnostika stanja sustava za kočenje. Sustav održavanja cestovnih vozila. Koncepcije održavanja i čimbenici izbora. Preventivno održavanje vozila. Korektivno, kombinirano i oportunističko održavanje. Organizacija sustava održavanja. Tehnologija održavanja. Kvaliteta procesa održavanja. Upravljanje doknadnim dijelovima i materijalima za održavanje. Informacijski sustav održavanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Jurić, I.: Promjena stanja vozila tijekom eksploatacije, nastavni materijali (http://e-student.fpz.hr/index.asp?izbID=8)
2. Palmer, D. Maintenance Planning and Scheduling Handbook, Second Edition, McGraw-Hill, New York, 2007.
3. Lindley, R. et all.: Maintenance Engineering Handbook, McGraw-Hill, New York, 2001.
Preporučena literatura:
4. Blanchard, B. S., Dinesh, V., Peterson, E. L.: Maintainability: A Key to Effective Serviceability and Maintenance Management, John Wiley & Sons, Inc., NY, 1995.
5. B. S. Blanchard: Logistics Engineering and Management, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, NJ, 2004.
6. Ebeling, C. E.: An Introduction to Reliability and Maintainability Engineering, McGraw - Hill, 1997.
7. Čala, I.: Održavanje opreme, Inženjerski priručnik 4, treći svezak, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
8. Papić, V., Mijailović, R., Momčilović,V.: Transportna sredstva i održavanje, Saobraćajni fakultet, Beograd, 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže