Prekrcajna mehanizacija
Kratica: PREKMEH Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Grgo Luburić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
v. pred. mr. sc. Veselko Protega ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Mjesto, uloga i eksploatacijske značajke prekrcajne mehanizacije. Podjela i fizičko-tehničke značajke robe. Podjela prekrcajne mehanizacije. Proizvodnost prekrcajne mehanizacije s neprekidnim radom. Transporteri. Izvedbe transportera. Proračun proizvodnosti i potrebne snage za pogon. AGV sustavi. Prekrcajna mehanizacija s prekidnim djelovanjem. Opće značajke dizalica. Tehničko-tehnološka obilježja. Razvrstavanje dizalica. Određivanje pogonske klase, radnih brzina, ...Male dizalice. Velike dizalice. Manipulativna vozila i kontejnerski prijenosnici.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. 1. Mavrin, I.: Transporteri, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999. 2. Jurić, I.: Prekrcajna mehanizacija-zadaci, nastavni materijal (http://e-student.fpz.hr/index.asp?izbID=51) 3. Dundović, Č.: Prekrcajna sredstva prekidnog transporta, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Glosa, Rijeka, 2005.
Preporučena literatura:
2. 1. Oluić, Č.:Transport u industriji-rukovanje materijalom, 1. dio, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1991. 2. Kulwiec, R.A.: Materials handling handbook, second edition, A. WileyInterscience Publication, John Wiley&Sons, New York, 1985. 3. Mađarević, B.: Rukovanje materijalom, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972. 4. Serdar, J.: Prenosila i dizala, Tehničkaknjiga, Zagreb, 1975. 5. Vidović, M., B.: Kvantitativna analiza sistema rukovanja materijalom, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2007. 6. Tehnička enciklopedija, JLZ ?Miroslav Krleža?, sv. 11, Zagreb, 1988.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže