Prometna geografija
Kratica: PROMGEO Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Grgo Luburić
dr. sc. Petar Feletar
Izvođači: dr. sc. Petar Feletar ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Geoprometna definicija prometa, glavne geoprometne funkcije prometa i samostalnost prometa. Pojava prometa i njegov povijesni razvitak, Suvremeni industrijski promet u svijetu. Geoprometni čimbenici, definicije, vrste i djelovanje na promet. Geoprometna načela rasprostranjenosti i razvijenosti prometa u svijetu. Glavna geoprometna obilježja prometa Hrvatske. Posljedice djelovanja prometa u prostoru. Kartografske osnove u prometu. Analiza statističkih pokazatelja razvijenosti ukupnog prometa i po prometnim granama u svijetu. Praktična upotreba geografskih karata i ostalih kartografskih prikaza i pomagala u granama prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Malić, A.: Geoprometna obilježja svijeta, II. izdanje, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb,1998.
2. Rodrique, J.-P.; Comtois, C. and Slack, B.: The Geography of Transport system, IV. izdanje, New York, 2017.
Preporučena literatura:
3. Feletar, P.: Hrvatske povijesne ceste, Zagreb, 2016.
4. Ilić, M., Orešić, D.: Pan-European Transport Corridors and Transport System of Croatia, HGG, 2004.
5. Chang, K.: Introduction to Geographic Information Systems, McGraw-Hill Higher Education, 2008.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže