Prometna medicina
Kratica: PROMMED Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Eduard Missoni
Izvođači: prof. dr. sc. Eduard Missoni ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Uloga prometne medicine u sigurnom odvijanju prometa. Osnove anatomije i fiziologije organa i lokomotornog sustava,. Osobitosti i podjela prometnih nesretnih događaja: shock, ozljede u prometu - mehaničke, kemijske, fizikalne i toplinske, otvorene i zatvorene. Mehanizam ozljeda u prometu, antisepsa i asepsa, crush i blast sy. Primarna obrada rane, imobilizacija. Pregled, reanimacija, vrste smrti, Heimlichov hvat, elektrokonverzija, utapljanje. Ekologija, čovjek u ergonomskom sustavu, uzroci grešaka, psihološko stanje (distrikcija, krivo očekivanje, razina budnosti, svjetlost, noćni vid, operativno mišljenje, operativno pamćenje, iluzije, halucinacije), utjecaj umora na sigurnost prometa, stres. Elektromagnetsko zračenje, zaštita, opasnosti, električna struja. Utjecaj radne okoline, buka, vibracije, onečišćenje okoline - otrovanja. Negativne navike i ovisnosti - droge i alkoholizam.. Povećana tjelesna težina, pušenje. Diabetes mellitus, Epilepsija, Tumori. Kronične bolesti koje ugrožavaju sigurnost prometa. Zarazne bolesti vezane uz putovanja. Zanimanja s posebnim uvjetima rada, opterećenja pilota i ronioca. Organizacija hitne medicinske pomoći u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Missoni, E. : Ljudski čimbenik u prometu, Sveučilišni udžbenik, FPZ, Zagreb, 2017.
2. Missoni, E.: Prometna medicina , FPZ, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura:
3. Robertson, L. S.: Injury Epidemiology : Research and Control Strategies, OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York Oxford, 2004.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže