Plovna sredstva I
Kratica: PLOSREDI Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. Tomislav Rožić
Izvođači: doc. Tomislav Rožić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o brodu i brodarenju. Eksploatacijska svojstva broda. Brodski kompleks. Vrste otpora kretanja broda. Geometrija broda. Nacrt broda. Plovnost broda. Naplavljivanje broda. Stabilitet broda. Momenti tromosti i težište vodne linije.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Đaković, N.: Plovna sredstva, Zagrebačka stvarnost, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže