Željeznička vozila
Kratica: ŽEVOZ Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić
Izvođači: Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
izv. prof. dr. sc. Mladen Nikšić ( Auditorne vježbe )
Denis Šipuš mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Podjela i definicija željezničkih vozila. Opravdanost primjene pojedinih vrsta vuče. Dizelska vučna vozila. Prijenosnici snage, mehanički sklopovi, upravljački i kontrolni uređaji vučnih vozila. Električna vučna vozila. Vučni elektromotori. Upravljanje električnim vučnim vozilima. Regulacija brzine i vučne sile. Sklopovi strujnog kruga vučnih elektromotora. Vučena vozila. Putnički i teretni vagoni.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Željeznička vozila i vuča vlakova, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
Preporučena literatura:
2. Ujaković, N.; Brkić, M.: Dizelska vučna vozila, Željeznička tehnička škola, Zagreb, 2006.
3. Brkić, M., Ujaković, N.: Električna vučna vozila za sustav napajanja 25 kV 50 Hz, Željeznička tehnička škola, Zagreb, 1992.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže