Tehnološki procesi u željezničkom prometu
Kratica: TEHPRŽEP Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Izvođači: Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Opći pojmovi u tehnologiji rada kolodvora i postaja. Teorija manevarskog rada. Tehnologija manevarskog rada. Tehnološki proces rada postaja i kolodvora. Tehnološki proces obrade vlakova. Tehnološki proces nakupljanja vagona. Mehanizacija i automatizacija kolodvorskih procesa. Normiranje tehnoloških procesa. Pokazatelji tehnologije rada i analiza tehnoloških procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Bogović, B.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 1987.
2. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže