Signalizacija u željezničkom prometu
Kratica: SIGŽELJP Opterećenje: 30(P) + 10(A) + 5(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Haramina ( Auditorne vježbe, Laboratorijske vježbe, Seminar )
Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Laboratorijske vježbe, Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod u željezničku signalizaciju. Razvoj željezničke signalizacije. Osnove digitalnog upravljanja. Elementi željezničkih signalno-sigurnosnih uređaja. Osiguranje željezničkog prometa u kolodvorima. Osiguranje prometa između željezničkih postaja odnosno kolodvora. Signalizacija na prugama velikih brzina. Kabinska signalizacija. Europski sustav vođenja vlakova (ETCS).
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Toš, Z.: Signalizacija u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013.
2. Haramina, H.: Upute za izvođenje laboratorijskih vježbi iz kolegija Signalizacija u željezničkom prometu, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2013.
3. Programska dokumentacija računalnog programa OpenTrack
Preporučena literatura:
4. Anders, E., Berndt, T. et al.: Railway Signalling & Interlocking, Eurailpress, Hamburg, 2009.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže