Prijevozna sredstva
Kratica: PRISRED Opterećenje: 45(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
prof. dr. sc. Marijan Rajsman
Izvođači: doc. dr. sc. Željko Šarić ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
Tomislav Kučinić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
prof. dr. sc. Marijan Rajsman ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Osnovne tehničko-eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava, podjela i definicija prijevoznih sredstava. Motorna vozila (podjela, definicija osnovnih veličina, koncepcija motornog vozila, sklopovi i uređaji), električna vozila za javni gradski prijevoz (podjela, izvedbe, značajke, regulacija brzine i vučne sile, električno kočenje), željeznička vozila (podjela, izvedbe, značajke), brodovi (podjela, izvedbe, značajke), zrakoplovi (podjela, izvedbe, značajke), lebdeća vozila (podjela, izvedbe, značajke).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Prijevozna sredstva, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2000.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže