Engleski jezik za zračni promet II
Kratica: ENGJZII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 15(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: pred. Andrej Smodlaka
Izvođači: pred. Andrej Smodlaka ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Evolution of airports (evolucija i razvoj aerodroma), Site selection (odabir prostora za izgradnju zračne luke), Links to local ground transportation (prometna povezanost zračne luke s gravitacijskim područjem), Airport layout (Izgled zračnih luka, terminali: putnički, teretni), Airside/Landside (zračna/zemaljska strana zračnih luka). Izrada životopisa (Curriculum Vitae), pisanje molbe za posao. pisanje pisama, molbi, čitanje s razumijevanjem. Izrada sažetaka, ključne riječi, kolokacije, izrada materijala u svrhu prezentacije, sudjelovanje u diskusiji na zadanu temu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal koji nastavnik donosi na nastavu
2. Murphy, R.: English Grammar In Use, intermediate, CUP, Cambridge, 1995.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže