Arhitektura telekomunikacijske mreže
Kratica: ARHTELMR Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
doc. dr. sc. Marko Periša
Izvođači: dr. sc. Ivan Forenbacher ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Opis predmeta: Referentni model telekomunikacijske mreže. Osnovni telekomunikacijski principi, komunikacijski kanal, komunikacijski sustav, OSI model, elektromagnetski spektar. Vrste prijenosnih medija i kriteriji njihovog odabira. Modulacijske tehnike (analogne i digitalne) i tehnike višestrukog prijenosa i pristupa (FDM, TDM, WDM, FDMA, TDMA, OFDMA) korištene u suvremenim telekomunikacijskim mrežama. Vrste transmisijskih mreža i tehnologija ovisno o primjeni i prijenosnom mediju. Pregled i uloga najznačajnijih tijela u standardizaciji i definiranju novih rješenja u telekomunikacijskim mrežama. Arhitektura realiziranih primjera telekomunikacijskih mreža (PSTN, VoIP, IP TV, GSM-UMTS-LTE, senzorske mreže, lokalne mreže).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Peraković, D., Periša, M., Forenbacher, I.: Autorizirani nastavni materijali (objavljeno na Merlinu), Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2018.
2. Penttinen, J. T. J.: The Telecommunications Handbook - Engineering, Guidelines For Fixed, Mobile And Satellite Systems, Wiley, West Sussex (UK), 2015.
3. Horak, R.: Telecommunications and Data Communications Handbook, Wiley, New Jersey (SAD), 2007.
4. Bažant, A.: Osnove arhitekture mreža, Element, Zagreb, 2003
Preporučena literatura:
5. Sauter, M.: From GSM to LTE - An introduction to mobile network and mobile broadband, Wiley, West Sussex (UK), 2014
6. Forouzan, B. A.: Data Communications and Networking (5th edition), McGraw-Hill, New York (SAD), 2013.
7. Flanagan, W. A.: VoIP and Unified Communications: Internet Telephony and the Future Voice Network, Wiley, New Jersey (SAD), 2012.
8. Simpson, W.: Video Over IP IPTV, Internet Video, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Complete Guide to Understanding the Technology (2nd Edition), Focal Press Media, Oxford (UK), 2008.
9. Valdar, A.: Understanding telecommunication networks, The Institution of Engineering and Technology, London (UK), 2006.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže