Računalne mreže
Kratica: RAČMREŽE Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 15(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Kavran
doc. dr. sc. Ivan Grgurević
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Grgurević ( Laboratorijske vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Uvod i pregled razvoja računalnih mreža i Interneta. Rubna razina mreže, jezgra mreže. Slojevita arhitektura i modeli (ISO OSI, TCP/IP). Aplikacijska razina (Web, HTTP, FTP, , DNS i SMTP). Transportna razina (TCP i UDP). Principi kontrole zagušenja. Mrežna razina i usmjeravanje, principi usmjeravanja. Internet protokol IP. Podatkovna razina i lokalne računalne mreže. Protokoli višestrukog pristupa. Ethernet. Performanse računalnih mreža. Aktivni i pasivni mrežni uređaji. Bežične i mobilne mreže. Multimedijsko umrežavanje i protokoli za interaktivne aplikacije u stvarnom vremenu. Sigurnost računalnih mreža. Upravljanje mrežom.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Kavran, Z., Grgurević, I.: Autorizirana predavanja i laboratorijske vježbe iz predmeta Računalne mreže (objavljeno putem sustava Merlin: https://moodle.srce.hr/2019-2020/)
2. Kurose, J.F., Ross, K.W.: Computer Networking: A Top-Down Approach, (7th Edition), Pearson Education, Inc., USA, 2016.
3. Peterson, L.L., Davie, B.S.: Computer Networks: A Systems Approach, (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Networking, USA, 2011.
Preporučena literatura:
4. Tanenbaum, A.S., Wetherall, D.J.: Computer Networks, (5th Edition), Pearson Education, Inc., USA, 2010.
5. Aboelela E.: Network Simulation Experiments Manual (5th Edition), The Morgan Kaufmann Series in Networking, USA, 2011.
6. Sadiku, M.N.O., Musa, S.M.: Performance Analysis of Computer Networks, Springer, 2013.
7. Sanders, C.: Practical Packet Analysis: Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems, No Starch Press, 2011.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže