Vozila za javni gradski prijevoz
Kratica: VOZJGRPR Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
doc. dr. sc. Željko Šarić
Izvođači: Tomislav Kučinić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Željko Šarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnovne tehničko-eksploatacijske značajke vozila za javni gradski prijevoz, podjela i definicija vozila za javni gradski prijevoz. Gradski autobusi (značajke, izvedbe, pogon, uređaji), električna vozila za javni gradski prijevoz, vučni elektromotori (značajke, regulacija brzine i vučne sile, električno kočenje), tramvaji (značajke, izvedbe, pogon, uređaji, upravljanje), metro (značajke, izvedbe, pogon, uređaji, upravljanje).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Vozila za javni gradski prijevoz, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
Preporučena literatura:
2. Bohner, M., Fischer, R., Gscheidle, R.: Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik. 30. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2013. (Prijevod u izdanju Tehnika motornih vozila, Pučko otvoreno učilište Zagreb, Zagreb, 2015.)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže