Gradske prometnice
Kratica: GRADPROM Opterećenje: 45(P) + 10(A) + 0(L) + 20(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravka Hozjan
prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: doc. dr. sc. Luka Novačko ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Mario Ćosić ( Predavanja )
Karlo Babojelić mag. ing. traff. ( Seminar )
Opis predmeta: Planiranje i projektiranje gradskih prometnica. Prometno dimenzioniranje poprečnog presjeka. Projektni elementi za primarne i sekundarne prometnice. Ostale prometne površine. Prometna i komunalna oprema. Gradska raskrižja. Podloge i načela za projektiranje raskrižja. Podjela gradskih raskrižja. Modeliranje za izbor oblika raskrižja. Projektno oblikovni elementi. Provjera propusne moći i razine uslužnosti. Kružna raskrižja i ostali oblici raskrižja. Osiguranje preglednosti, oprema i uređenje raskrižja. Primjeri izvedenih i optimiziranih raskrižja.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Legac, I. i koautori: Gradske prometnice, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2011.
2. Novačko, L., Pilko, H.: Cestovne prometnice II - Upute za auditorne vježbe i seminarski rad, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2017.
Preporučena literatura:
3. Highway Capacity Manual HCM2010, National Research Council, Washington, USA, 2010.
4. Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS), FSV, Köln, Germany, 2001.
5. Maletin, M.: Planiranje i projektovanje saobraćajnica u gradovima, Orion, Beograd, Srbija, 2005.
6. Smjernice za projektiranje raskrižja u naseljima sa stajališta sigurnosti prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2004.
7. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa, NN 110/01.
8. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama, NN 14/11.
9. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu, NN 119/07.
10. Pilko, H.: Optimiziranje oblikovne i sigurnosne komponente raskrižja s kružnim tokom prometa, doktorski rad, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže