Tehnologija gradskog prometa I
Kratica: TGPI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Slavulj
Izvođači: Dino Šojat mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Značenje javnog prijevoza, Utjecaj prometa na razvoj gradova, Počeci javnog prijevoza putnika, Simbiotska veza grada i javnog gradskog prijevoza, Javni gradski prijevoz u Hrvatskim gradovima, Učinkovitost javnog gradskog prijevoza, Tehnologija gradskog prijevoza putnika, Dezagregatni modeli ponašanja putnika, Planiranje javnog gradskog prijevoza, Konvencionalni načini javnog prijevoza, Paratranzit, Inovativne tehnologije, Teorija korištenja zemljišta i simulacija u javnom gradskom prometu, Urbana ekspanzija, telecommuting i prijevoz.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
Preporučena literatura:
2. Vuchic, V. R.: Urban Transit Operations Planning and Economic, Wiley, New Jersey, 2005.
3. Vučić, V.: Urban Public Transportation, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže