Održavanje vozila javnog gradskog prijevoza
Kratica: ODVJGRPP Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
doc. dr. sc. Željko Šarić
Izvođači: v. pred. mr. sc. Ivo Jurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Tomislav Kučinić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Željko Šarić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Promjena tehničkog stanja elemenata vozila. Uzroci promjene tehničkog stanja. Trošenje trenjem. Krivulja trošenja elemenata vozila. Specifičnosti eksploatacije i njezin utjecaj na vijek trajanja. Dijagnostika. Dijagnostički i strukturni parametri. Metode i sredstva dijagnostike. Dijagnostika vozila javnog i gradskog prijevoza. Sustavi održavanja vozila javnog gradskog prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Zavada, J.: Vozila za javni gradski prijevoz, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
2. Mavrin, I., Jurić, I.: Održavanje vozila javnog gradskog prijevoza, autorizirana predavanja, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže