Tehnologija gradskog prometa II
Kratica: TGPII Opterećenje: 30(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Marko Slavulj
Izvođači: Dino Šojat mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Planiranje mreže linija javnog gradskog prijevoza, Planiranje stajališta javnog gradskog prijevoza, Modeliranje stambene lokacije i načina putovanja na posao, Geografski informacijski sustav (GIS), Prijevoz i energija, Vremenske karakteristike gradskog prometa. Modeliranje i prognoziranje agregatnih tokova gradskih putovanja, Modeliranje voznog reda, Procjena troškova i izvori financiranja javnog prijevoza, Model određivanja cijena i naplate u javnom gradskom prijevozu, Ciljevi politike javnog gradskog prijevoza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2008.
2. Štefančić, G.: Tehnologija gradskog prometa II, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010.
Preporučena literatura:
3. Schöbel, A.: Optimization in Public Transportation, Springer, New York, 2006.
4. Filipović, S. M.: Optimizacije u sistemu javnog gradskog putničkog prevoza, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1995.
5. Vuchic, V. R.: Urban Transit Operations Planning and Economic, Wiley, New Jersey, 2005.
6. Vučić, V.: Urban Public Transportation, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže