Lokacijski i navigacijski sustavi
Kratica: LOKNASUS Opterećenje: 45(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Mario Muštra
Izvođači: Dominik Cvetek mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Mario Muštra ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Osnove radiolokacije. Osnove prostornih informacijskih sustava u prometu. Referentni koordinatni sustav, prikaz prostornih podataka, prikaz prostornih podataka na digitalnoj (cestovnoj) karti ("map matching" postupci). Pozicijski sustavi: satelitski pozicijski sustavi (GPS, GALILEO, GNSS), autonomni pozicijski sustavi (elementi sustava, senzoriranje smjera i prijeđenog puta, fuzija senzorskih podataka-Kalmanov algoritam), detekcija prisutnosti i prolaza vozila, principi pozicioniranja u ćelijskom komunikacijskom sustavu (GSM). Specifičnost pozicioniranja u mreži prometnica, ostvariva točnost pozicioniranja. Principi praćenja, rutiranja i navigacije u cestovnom prometu. Sučelje čovjek (vozač) - sustav.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
2. Muštra, M., Predavanja i vježbe
3. Zhao, Y.: Vehicle Location and Navigation Systems: Intelligent Transportation Systems, Artech House, 1997.
Preporučena literatura:
1. Drane, C., Rizos, C.: Positioning Systems in Intelligent Transportation Systems, Artec House, 1998.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže