Inteligentni transportni sustavi I
Kratica: ITSI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Sadko Mandžuka
doc. dr. sc. Pero Škorput
Izvođači: dr. sc. Martin Gregurić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
Krešimir Kušić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Predavanja )
doc. dr. sc. Marko Matulin ( Predavanja, Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Pero Škorput ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Pojam i primjena Inteligentnih transportnih sustava (ITS). Sustavska specifikacija i konsolidacija korisničkih zahtjeva. Sustavska i uslužna arhitektura ITS-a. Podržavajuće tehnologije za ITS. Prikupljanje i obrada prometnih podataka i informacija. Početne aplikacije ITS-a u pojedinim granama. ITS usluge pred-putnog i putnog informiranja. Rutni vodič i navigacija. ITS podrška planiranju prijevoza. ITS nadzor i vođenje prometnih tokova. ITS nadzor i otklanjanje incidenata. Inteligentna čvorišta i linkovi/dionice. Sustavi poboljšanja vidljivosti i sprječavanja sudara. Sustavi praćenja pošiljki. . Projektiranje, modeliranje i dokumentiranje ITS aplikacija korištenjem suvremenih programskih alata. Planiranje i program implementacije ITS aplikacija. Integralno upravljanje ITS-om. Primjeri uspješnih početnih aplikacija ITS-a.
Pokazatelji kvalitete usluga i odmjeravanje (trade-off). Analiza troškova i koristi u ITS-u. Model procjene sigurnosnog rizika. Model učinkovitosti prijevoza. Utvrđivanje vrijednosti dodatne informacije. Primjena pomagala u razvoju ITS-a. Višeatributivni modeli procjene učinkovitosti, sigurnosti i ekoloških poboljšanja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bošnjak, I.: Inteligentni transportni sustavi I, Sveučilište u Zagrebu, 2006.
Preporučena literatura:
2. Mandžuka, S., et all.: DIRECTIVES OF THE EUROPEAN UNION ON INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS AND THEIR IMPACT ON THE REPUBLIC OF CROATIA. Promet - Traffic & Transportation. 25 (2013) , 3; 273-283
3. Šimunović, Lj., Bošnjak, I., Mandžuka, S.: INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS AND PEDESTRIAN TRAFFIC, Promet - Traffic & Transportation. 21 (2009) , 2; 141-152
4. Huzjan, B., Mandžuka, S., Kos, G.:REAL-TIME TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT MODEL ON MOTORWAYS // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, 24 (2017), 5; 1457-1469.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže