Zračno pravo
Kratica: ZRAPRAVO Opterećenje: 30(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goran Vojković
Izvođači: Melita Milenković mag. iur. ( Predavanja )
Opis predmeta: Uvod u pravo. Uvod u državu i državne institucije. Osnove Europske unije i EU-propisa. Međunarodne sporazumi i organizacije zračnog prometa: Cikaška konvencija (sporazumi i aneksi uz konvenciju). Liberalizacija tržišta i ECAA. Zračne slobode. Montrealske konvencije, Tokijska konvencija, Haaška konvencija. Međunarodne organizacije zračnog prometa (ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL, EASA, IATA). Plovidbenost zrakoplova. Državna pripadnosti registarske oznake zrakoplova. Stvarna prava na zrakoplovu. Licenciranje djelatnosti. Dozvole i licence zrakoplovnog osoblja. Zrakoplovni propisi. Pravila sigurnosti i sigurnosne zaštite zračnog prometa. Odgovornost zračnog prijevoznika za štete u domaćem i međunarodnom zračnom prijevozu. Prava putnika u zračnom prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Kaštela, S., Horvat, L.: Prometno pravo, FPZ i Školska knjiga, Zagreb, 2008.
2. Air Law & ATC Procedures, Air Transport Pilot's Licence JAR-EASA, Nordian, 2010, str. 1-1, 4-19.
3. EU Regulation 2015/340 laying down technical requirements and administrative procedures relating to air traffic controllers' licences and certificates.
Preporučena literatura:
4. Radionov, N. i ostali autori: Europsko prometno pravo, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Zagreb, 2011.
5. Bolanča, D.: Prometno pravo Republike Hrvatske, Sveučilište u Splitu, Pravni fakultet, Split, 2017.
6. Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, NN 49/2015
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže