Radiotelefonska komunikacija III
Kratica: RATEKIII Opterećenje: 15(P) + 0(A) + 0(L) + 0(S) + 30(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: v. pred. Ivana Francetić
Izvođači: v. pred. Ivana Francetić ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta: Komunikacija u prilaznoj proceduralnoj, prilaznoj radarskoj, oblasnoj proceduralnoj i oblasnoj radarskoj kontroli, frazeologija službe informacija o letu, opća radarska frazeologija, prekid komunikacije, koordinacije između jedinica kontrole zračne plovidbe, RNAV postupci, RT postupci u komunikaciji s vojnim letovima. Emergency and contingency procedures. RT postupci pri IFR dolascima i odlascima, radarsko vektoriranje za završni prilaz, nadzorni radarski prilaz, radarske informacije o letu, radarska pomoć u prekidu komunikacije, postupci u vojnoj komunikaciji, RVSM phraseology. VFR frazeologija na hrvatskom jeziku.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni materijal s predavanja dostupan na sustavu Merlin
2. AIC A 006/2017 Postupci za obavljanje govorne komunikacije, HKZP, 2017.
3. Shawcross, P.: Flightpath, Student's book, CUP, Cambridge, 2011.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže