Operativni postupci u zrakoplovstvu
Kratica: OPPOZRAK Opterećenje: 15(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Radišić
Izvođači: Boris Popović dipl. ing. ( Predavanja )
Petar Andraši mag. ing. aeronaut. ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: ICAO Annex 6 i JAR OPS zahtjevi. Uvjeti certifikacije i nadzora avioprijevoznika. Zahtjevi za let pod svim meteo uvjetima. Zahtijevana oprema i instrumenti. Zahtijevana oprema za komunikaciju i navigaciju. Zahtijevano održavanje zrakoplova. Transoceanski i polarni letovi. Zahtijevana protudimna i protupožarna oprema. Otkaz nadtlačivanja kabine. Let u uvjetima turbulencije. Zaštita u zračnom prometu. Procedure u slučaju opasnosti. Preventivno slijetanje i odbacivanje goriva. Prijevoz opasnih tvari. Kontaminirane aerodromske površine.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. JAR ATPL "Theoretical Knowledge Manual - Operational Procedures", Oxford Aviation Training and Jeppensen GmbH, Frankfurt, Germany, ISBN: 0-88487-289-0
2. JAR OPS 1 (Narodne Novine RH br. 67/2004.)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže