Sigurnost cestovnog i gradskog prometa II
Kratica: SIGCGPII Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 15(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Ljupko Šimunović
Izvođači: doc. dr. sc. Rajko Horvat ( Predavanja, Auditorne vježbe, Seminar )
dr. sc. Mario Ćosić ( Auditorne vježbe, Seminar, Predavanja )
Opis predmeta: Elementi sigurnosti pri mimoilaženju, obilaženju i promjeni trake. Sigurnosni put pri pretjecanju. Horizontalna i vertikalna preglednost u zavoju. Sigurnosni elementi pri projektiranju cesta i autocesta. Propusna moć i razina usluge s aspekta sigurnosti. Propusna moć i razina usluge nesemaforiziranih i semaforiziranih križanja. Propusna moć i razina usluge površina za javni gradski prijevoz putnika. Upravljanje prometom u posebnim uvjetima. Satelitsko telekomunikacijski sustavi u prometu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Cerovac, V.: Tehnika i sigurnost prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2001.
2. Šimunović, Lj., Ćosić, M.: Sigurnost cestovnog i gradskog prometa II, LoMi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2019.
Preporučena literatura:
3. PIARC-Road Safety Manual, World Road Association, 2003
4. The Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, 2010.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže