Simulacije u prometu
Kratica: SIMUPROM Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 15(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Dragan Peraković
Izvođači: prof. dr. sc. Zvonko Kavran ( Predavanja )
doc. dr. sc. Ivan Grgurević ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marko Periša ( Auditorne vježbe )
dr. sc. Matija Bračić ( Laboratorijske vježbe )
dr. sc. Ivan Forenbacher ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Luka Novačko ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Laboratorijske vježbe )
doc. dr. sc. Miroslav Vujić ( Laboratorijske vježbe )
Opis predmeta: Osnovni pojmovi simulacija. Modeli i simulacije, primjena simulacija u prometu za različite modove prometa.Slučajni brojevi: tablice slučajnih brojeva, generatori slučajnih brojeva, pseudoslučajni brojevi. Metodologija provedbe simulacije. Podvorbeni sustavi i teorija redova čekanja: povijesni pristup, sustav za posluživanje, teorijske podloge, teorijski proračun. Čekanje klijenata i disciplina posluživanja. Modeliranje prometne mreže. Priprema i prikupljanje podataka za simulaciju. Određivanje funkcije distribucije podataka potrebnih za simulacije. Mikroskopske i makroskopske simulacije. Monte Carlo simulacija. Programski paketi: Riverbed, VISSIM/VISUM, PathPlanner Airside, Matlab i dr. Primjeri i zadaci uz uporabu programskih paketa u cilju izrade simulacije kapaciteta, prometnih tokova, simulacije i optimizacije svjetlosne signalizacije u prometu, komunikacijskih protokola, logističkih lanaca, simulacije i analiza prometnih procesa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čerić, V.: Simulacijsko modeliranje, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. Ortuzar, J.D., Willumsen, L.G.: Modelling transport, Wiley, New York, USA, 2011.
3. Begović, M.: Podvorbeni sustavi, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2006.
4. Autorizirane prezentacije (objavljuju se putem sustava Merlin: https://moodle.srce.hr/2019-2020/)
Preporučena literatura:
5. Daamen, W., Buisson, C., Hoogendoorn, S.P.: Traffic Simulation and Data: Validation Methods and Applications, 1st Edition, CRC Press, Boca Raton, USA, 2017.
6. Neelamkavil, F.: Computer Simulation and Modelling, J. Wiley, USA, 1987.
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže