Dinamika prijevoznih sredstava
Kratica: DINPRSRE Opterećenje: 30(P) + 15(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Goran Zovak
Izvođači: dr. sc. Zoran Lulić ( Predavanja )
doc. dr. sc. Željko Šarić ( Auditorne vježbe, Predavanja )
mr. sc. Krunoslav Ormuž ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Analiza uzroka pojave mehaničkih vibracija prijevoznih sredstava i posljedice njihovog djelovanja na stabilnost kretanja vozila, čvrstoću materijala konstrukcije vozila, na čovjeka i teret u vozilu te na stanje podloge i okoline po kojoj se prijevozna sredstva kreću. Pojam mehaničkih vibracija i razlog njihovog nastanka. Vrste mehaničkih vibracija. Energija mehaničkih vibracija i način njenog prijenosa kroz strukturu prijevoznih sredstava i na okolinu. Vrste prigušenja mehaničkih vibracija. Analitičko opisivanje slobodnih prigušenih vibracija. Analitičko opisivanje prisilnih vibracija. Pojava podrhtavanja i rezonancije kod prijevoznih sredstava. Dinamički faktor vibracija i fazni pomak. Vektorska analiza vibracija. Dinamički modeli prijevoznih sredstava za analizu njihovog oscilatornog ponašanja. Vlastita frekvencija pojedinih elemenata konstrukcije prijevoznih sredstava. Analitičko i statističko opisivanje vibracijske pobude prijevoznih sredstava. Osjetljivost ljudskog tijela na mehaničke vibracije i buku. Način reguliranja veličina amplituda vibriranja u zavisnosti od dopuštene izdržljivosti materijala i dopuštenih dinamičkih opterećenja sklopa prijevoznih sredstava u smislu stabilnosti njihovog kretanja, stanja tereta i ljudi u njima.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Stegić, M.: Teorija vibracija linearnih diskretnih mehaničkih sustava, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1996
Preporučena literatura:
2. Bohner, M., Fischer, R., Gscheidle, R.: Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik. 27.Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan-Gruiten, 2001. (Prijevod u izdanju Tehnika motornih vozila Pučko otvoreno učilište Zagreb, Zagreb, 2006.)
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže