Tehnologija željezničkog prometa I
Kratica: TŽPI Opterećenje: 45(P) + 30(A) + 0(L) + 0(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Izvođači: Matea Mikulčić mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe )
doc. dr. sc. Marjana Petrović ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: Metodologija normiranja rastavljanja-sastavljanja sastava. Metode sastavljanja sabirnih vlakova. Usklađenost tehnologije rada u kolodvorima. Optimalizacija tehnologije rada u kolodvorima. Tehnologija obrade loko-vagona. Planiranje i upravljanje radom kolodvora. Tehnologija rada putničkih kolodvora. Tehnološko proračunavanje pokazatelja rada kolodvora, analize rada kolodvora, operativnog planiranja i upravljanja radom kolodvora. Organizacija dvojnih radnji. Usklađivanje tehnologije rada s grafikonom prometa vlakova.
Jezici na kojima se održava nastava: Engleski, Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, 2006.
2. Mlinarić, T.: Osnove tehnologije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2009.
3. Abramović, B., Brnjac, N., Petrović, M.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu, Zbirka riješenih zadataka, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2007.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže