Tehnologija željezničkog prometa II
Kratica: TŽPII Opterećenje: 30(P) + 20(A) + 0(L) + 10(S) + 0(SJ) + 0(TJ)
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić
Izvođači: Ivica Ljubaj mag. ing. traff. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: Organizacija vagonskih tokova. Relevantni parametri za organizaciju vagonskih tokova. Organizacija prometa maršrutnih vlakova. Metode za proračun plana sastavljanja jednogrupnih i višegrupnih vlakova. Tehnologija rada željezničkih čvorova. Tehnologija rada na industrijskim i lučkim kompleksima. Tehnologija putničkog prometa.
Jezici na kojima se održava nastava: Hrvatski
Obavezna literatura:
1. Badanjak, D., Bogović, B., Jenić, V.: Organizacija željezničkog prometa, 2006.
2. Badanjak, D.: Primjeri rješavanja zadataka iz organizacije željezničkog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 1987.
3. Jenić, V., Brnjac, N.: Inženjersko-tehnološki proračuni u željezničkom prometu (u pripremi)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže